LEE

Ayasei-Cosplay:

Date: 7 Sep 2013

速報照 by Zue

 

[調查兵團外景 - 團體速報照]

 

團長-Ayasei /艾倫-喬妹/兵長-Yue/佩妹-丁丁/韓吉-黎小姐 // 小精靈-阿姐&茄 // 迷妹-紙巾&護月 // 攝攝-維燊& Zue //榮譽道具顧問 - 健太 // 裝置裝著專員 - HYAKO

评论

热度(6)

  1. ★BABY.YAyasei-Cosplay 转载了此图片
  2. LEEAyasei-Cosplay 转载了此图片
  3. only uAyasei-Cosplay 转载了此图片